ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ေလစြမ္းအင္မွ လွ်ပ္စစ္ ၄၃၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္မည္ဟု မေကြး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

မေကြးတုိင္းမွာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကေန လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ၁၇၀ မဂၢါ၀ပ္နဲ႔ ေလစြမ္းအင္ကေန ၂၆၀ မဂၢါ၀ပ္ထုတ္လုပ္သြားမယ္လုိ႔ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ခဲျပစ္ေက်းရြာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးနဲ႔ ေရရရွိေရးေအာင္ပြဲအခမ္းအနားမွာ ေျပာဆုိလုိက္တာပါ။

မဟာဓာတ္အားလုိင္း မေရာက္တဲ့ေဒသေတြကုိ ေနစြမ္းအင္၊ ဒီဇယ္စြမ္းအင္နဲ႔ မီးရဖုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးေနရာ မၾကာမီမွာ ရြာေပါင္း ၄၃ ရြာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ မီးရမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ျပဳလုပ္ေပးထားေပမယ့္ ထိန္းသိမ္းရမယ့္တာ၀န္ဟာ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားေတြျဖစ္တယ္လို႔ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။

ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ခဲျပစ္ေက်းရြာမွာ အိမ္ေျခ ၇၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ႀကီးအုံႀကီး ၀တမံတည္ေဆာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေရနစ္ျမဳပ္ခံခဲ့ရကာ ေတာင္ကုန္းေပၚေျပာင္းေရႊ႕လာရၿပီး ၁၀ စုႏွစ္တခုက်ာ္ ေသာက္သုံးေရ အခက္အခဲႀကဳံခဲ့ရတာပါ။

အခုအခါ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအစီအစဥ္အရ ေရနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

DVB

Media Links Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.