ဗီယက္နမ္တြင္ ဗုဒၶေန႔ အခမ္းအနားကို မီးထြန္းပူေဇာ္ပြဲမ်ားျဖင့္ စတင္က်င္းပ ျပဳလုပ္

ဗုဒၶေန႔ (Vesak day) အခမ္းအနားမ်ားကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ေနလ်က္ ရွိၿပီး ေမလ ၁၃ ရက္ ညပိုင္းက ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဟာနမ္ ျပည္နယ္ရွိ Tam Chuc ဘုရားတြင္ ဖေယာင္းတိုင္မီးထြန္းညႇိပူေဇာ္မႈမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ မီးထြန္းပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပရာ Tam Chuc ဘုရားသို႔ ကမာၻတစ္ဝွမ္းက ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ေဒသခံမ်ား တက္ေရာက္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာ ေန႔၊ ဘုရားျဖစ္ေတာ္ မူေသာ ေန႔ႏွင့္ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူေသာ ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဗုဒၶေန႔ အခမ္းအနား ပြဲေတာ္ကို ဗီယက္နမ္တြင္ ေမလ ၁၉ ရက္၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ ယင္းႏိုင္ငံ၌ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ဗုဒၶေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို ဟာနမ္ ျပည္နယ္တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္က်င္းပေနၿပီ ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ႏိုင္ငံတကာ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ၁,၆၅၀ ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

mizzima news

Media Links Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.