ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးတဲ့ ပါတီ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီကို ထိန္းသိမ္းမယ္ဆိုၿပီး ကတိျပဳထားတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္က အားေပးေထာက္ခံတဲ့ ပါတီ အစိုးရဖြဲ႕ မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးလို႔ တလခြဲအၾကာမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အခ်ိဳးက်ေ႐ြးေကာက္ပုံစနစ္အရ ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ အမတ္ေနရာ ၁၅၀ အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူ အမည္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အခုရလဒ္ေၾကာင့္ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးေနတဲ့ ပလန္ပရာခ်ာရတ္ပါတီဟာ ေနာက္တက္မယ့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္သာသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ သူတို႔ တပါတီတည္း အစိုးရ ဖြဲ႕ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အမ်ားစု အသာမရတဲ့အတြက္ ပါတီငယ္ေလး အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲေရတြက္တာေတြမွာ အခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာမႈရွိတယ္၊ မသမာမႈေတြရွိတယ္ ဆိုတဲ့ မေက်မနပ္ေျပာဆိုမႈေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခဲ့တာအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္က ဆက္ၿပီး ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေအာင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္ ဆိုၿပီး စစ္တပ္ကို ေဝဖန္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္လိုက္တာေၾကာင့္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ မွာ အမတ္ ၂၅၀ ကို စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အလို အေလ်ာက္ ေနရာ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အဓိကအားျဖင့္ စစ္တပ္ကို ေထာက္ခံသူေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ကို ေထာက္ခံသူေတြၾကား သေဘာထားကြဲလြဲ ထိုးႏွက္မႈေတြေၾကာင့္ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေတြ ရွိေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အခုေ႐ြးေကာက္ပြဲရလာဒ္က ဘာအဓိပၸါယ္ေဆာင္သလဲ

မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲရလာဒ္ေတြအရ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၅၀၀ မွာ ဘယ္ပါတီကမွ အမ်ားစု အသာမရဘူးလို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္မွာေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိတဲ့ အတိုက္အခံ ပ်ဴထိုင္းပါတီက ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္ေနရာ ၁၃၆ ေနရာႏိုင္ၿပီး စစ္တပ္လိုလားတဲ့ ပလန္ ပရာခ်တ္ရတ္ပါတီက ၁၁၅ေနရာ အႏိုင္ရတယ္လို႔ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္က ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅၀ က စစ္တပ္လိုလားတဲ့ ပလန္ ပရာခ်တ္ရတ္ပါတီကို ေထာက္ခံမယ့္ပုံ ရွိပါတယ္။

ဒီေတာ့ ပလန္ ပရာခ်တ္ရတ္ပါတီက လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာ႐ြတ္ က်န္အိုခ်ာဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆက္ျဖစ္လာမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။

ဒီေတာ့ လာမယ့္ သီတင္းငယ္ အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ေနာက္တက္မယ့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ေပါင္းကေန မဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

ထိုင္းပါလီမန္မွာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၅၀၀ နဲ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေနရာ ၂၅၀ ( ေ႐ြးေကာက္ခံမဟုတ္၊စစ္တပ္ကေ႐ြးခ်ယ္သူ) လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ စုစုေပါင္း အမတ္ေနရာ ၇၅၀ ရွိပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာဖို႔ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ေပါင္းက ေထာက္ခံမဲ ၃၇၆ မဲရဖို႔လိုပါတယ္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၅၀၀ မွာ ၃၅၀ ကို မဲအမ်ားဆုံးရသူႏိုင္တဲ့ စနစ္နဲ႔ ေ႐ြးတာျဖစ္ၿပီး က်န္ ၁၅၀ ကို ရႈပ္ေထြးၿပီးအျငင္းပြားစရာျဖစ္တဲ့ အခ်ိဳးက်စနစ္နဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္တာျဖစ္ပါတယ္။

အခုေစာေစာပိုင္းကေတာ့ အတိုက္အခံေတြက သူတို႔ရဲ႕မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ အမ်ားစုအသာရလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေပမယ့္ အခု အခ်ိဳးက်ေ႐ြးတဲ့ စနစ္အရ ပါတီငယ္ေလးတခ်ိဳ႕ အႏိုင္ရခဲ့တာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပ်က္ျပားခဲ့ရပါတယ္။

အခုေတာ့ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာ႐ြတ္ က်န္အိုခ်န္ဟာ ပါတီငယ္ေလး ၂၀ ေလာက္နဲ႔ ေပါင္းၿပီး ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႕ဖို႔ႀကိဳးစားလိမ့္မယ္လို႔ လူတိုင္းက ယူဆေနၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း အခုေ႐ြး ေကာက္ပြဲစနစ္တခုလုံးဟာ မမွ်မတနဲ႔ သူအသာစီးရေအာင္ လုပ္ထားတာလို႔ ယုံၾကည္ၾကတဲ့ လူေတြရဲ႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္တာကိုခံရေကာင္း ခံရႏိုင္သလို ဖြဲ႕စည္းမယ့္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ၾကာၾကာခံမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ေျပာဆိုမႈေတြလည္းရွိေနတယ္လို႔ ဘီဘီစိ သတင္းေထာက္ ဂ်ိဳနသန္ဟက္က သုံးသပ္ပါတယ္။

BBC Burmese

Media Links Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.