အစာမစားမိ အသိဝင္ စားပါ က်န္းမာေရး

သင္သည္ —
အစားေသာက္စားေတာ့မည္ဆုိပါက မစားမိ ေရကုိ အနည္းငယ္ေလး ေသာက္ၿပီးမွ စတင္ စားေပးပါ ။

အဆီအဆိမ့္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ားပါပါက ခ်ဥ္ေသာဟင္းရည္ ၊ အခ်ဥ္ရည္ၿဖင့္ စားေပးပါ ။

အတက္စာမ်ားေသာ အစားေသာက္မ်ားၿဖစ္ပါက ႀကက္သြန္နီ အၿဖဳ ၊ ဂ်င္း ၊ ငရုတ္သီး အနည္းငယ္စားေပးပါ ။

ဝမ္းကုိပုတ္ေစေသာ အစားေသာက္မ်ားပါပါက ခရမ္းခ်ဥ္သီး ပါေအာင္ စားေပးပါ ။

ဒန္ေပါက္ ၊ အုန္းထမင္း ၊ ထမင္းေႀကာ္ မာေသာ အစားေသာက္စားပါက အခ်ဥ္အနည္းငယ္ ၊ ပူစီနံ မ်ားမ်ား စားေပးပါ ။

စားသည့္အခါတို္င္းတြင္ အသီးအနွံတစ္ပြဲေလာက္ေတာ့ ပါဝင္ေအာင္ စားေပးပါ ။

အကင္ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ မဲတူးေနေသာ အသားစ မ်ားလုံးဝ မစားဘဲ ဖယ္ရွာစားေပးပါ ။

စားဟင္းပြဲ စုံစုံလင္လင္စားေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ကန္စြန္းရြက္ မၿဖစ္မေန စားေပးပါ ။

လက္လုပ္အခ်ဥ္မ်ားစားပါက ႀကက္သြန္ၿဖဴေႀကာ္ မ်ားမ်ား စားေပးပါ ။

အဆီအဆိမ့္မ်ားေသာ အစားေသာက္ စားၿပီးတုိင္း ေအးေသာေရ ၊ ေအးေသာအခ်ဳိရည္မ်ား ခ်က္ၿခင္းေသာက္ၿခင္းကုိ လုံးဝေရွာင္ၿပီး ေရေႏြးကုိေသာက္ေပးပါ ။

Mg Mandalay

Media Links Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.