ဆရာတကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အေၾကာင္း

ဆရာတကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အေၾကာင္း

၁။ အမည္ရင္း – ဦးခင္ေမာင္တင့္ (ငယ္နာမည္ – ေမာင္ေဖသိန္း )
၂။ မိဘအမည္ – ဦးထြန္းေဖ + ေဒၚၾကင္ေမ
၃။ ေမြးသကၠရာဇ္ – ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္
၄။ ေမြးဖြားရာေဒသ – သန္လ်င္ၿမိဳ႕
၅။ ကေလာင္အမည္ခဲြမ်ား – ဒဂုန္ေဖသိန္း၊ သုေမာင္

ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

တကၠသိုလ္ဘုန္းႏုိင္ ကေလာင္အမည္ခံ ဦးခင္ေမာင္တင့္ကို ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕၌ အဖ ဦးထြန္းေဖႏွင့္ အမိ ေဒၚၾကင္ေမ တုိ႔က ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္းငါးဦးအနက္ ဒုတိယေျမာက္ျဖစ္ၿပီး အႀကီးဆံုး သားေယာက္်ားျဖစ္သည္။ ငယ္မည္မွာ ေမာင္ေဖသိန္းျဖစ္သည္။

ျပည္ခရိုင္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဂုဏ္ထူးတန္း ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေနစဥ္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးကိုကိုေလးက မႏၲေလးတကၠသိုလ္သို႔ လာေရာက္၍ စိတ္ပညာ စတင္သင္ၾကားေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ မိမိ၏ ပညာျပန္႔ပြားသည္ကို ႏွစ္သက္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာႀကီးဦးကိုကိုေလးအား ေလးစားသည္ကတစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ လာပါမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ စိတ္ပညာျဖင့္ ဝိဇၨာ(ဂုဏ္ထူး)ဘြဲ႕ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ပထမအဆင့္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္။ တကၠသိုလ္မွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဆုတံဆိပ္ရခဲ့သည္။

ေအာင္စာရင္း ရလွ်င္ရခ်င္း မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေကာလိပ္တြင္ အလုပ္ဝင္ၿပီး စိတ္ပညာကို စတင္ သင္ၾကားေပးသည္။ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေကာလိပ္မွ စိတ္ပညာဌာနသို႔ ဒႆနိကေဗဒႏွင႔္ခြဲ၍ သီးျခားဌာနအျဖစ္ ခြဲလိုက္သည္။ မႏၲေလးစိတ္ပညာဌာန စတင္တည္ေထာင္ကာ ဌာနမွဴးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္သည္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ လက္ေထာက္ကထိကတာဝန္မ်ားကို မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္မွ ရရွိသည္။

၁၉၆၂ ခဳႏွစ္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အထိ ေတာင္ႀကီးေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္အထိ ပုသိမ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္အထိ ေမာ္လၿမိဳင္ေကာ္လိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၆၄ ခု ပညာေရးစနစ္သစ္ စတင္ခ်ိန္မွစ၍ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ပင္စင္ယူသည့္ အခ်ိန္အထိ တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕ဝင္လူႀကီးႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟိုေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ လူႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးေလ့လာေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ျခင္းခံရသည္။

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ပညာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ ပြဲတြင္ အေျခခံပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

၁၉၈၁ ခုႏွစ္ က်င္းပေသာ ပံုမွန္ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲႀကီး၌ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင႔္ ျပည္သူ႕ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးေလ့လာေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ျခင္းခံရသည္။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္သည္။

စာေပဘဝ

ရွစ္ႏွစ္သားအ႐ြယ္ကပင္ ဝါသနာအေလ်ာက္ စာတိုေပစမ်ားေရးခဲ့ရာ ဒဂုန္မဂၢဇင္းေခတ္ျဖစ္၍ မိမိငယ္မည္ ေမာင္ေဖသိန္းႏွင့္တြဲ၍ ဒဂုန္ေဖသိန္းဟု အမည္တပ္ခဲ့သည္။ (၁၁)ႏွစ္သားအ႐ြယ္တြင္ ဝတၳဳမ်ားစတင္ ေရးသားခဲ့သည္။ (၁၅) ႏွစ္သားတြင္ ကဗ်ာသင္ရိုးကုန္၍ ကဗ်ာမ်ား ပိုင္ႏုိင္စြာ ေရးစပ္ႏုိင္သည္။

ေပါင္းတည္၌ ေက်ာင္းေနစဥ္ ေဆြသုေမာင္ အေပြမ်ားကိုလ ေမယုေတာင္ ေနရထားတြင္ ေခြစကား မွာလိုက္တယ္ ေတးထပ္မွ ေဆြသုေမာင္ စကားလံုးကို ႏွစ္သက္၍ ေဆြကိုျဖဳတ္ၿပီး သုေမာင္အမည္ျဖင့္ ေက်ာင္းစာေစာင္မ်ားတြင္ စာေရးခဲ့သည္။ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ ဘုန္းေမာင္တစ္ေယာက္တည္းရယ္ ထြက္လာေသာအခါ ဆင္းရဲေသာမိဘမ်ားမွ စာေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသားဘုန္းေမာင္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မိမိကေလာင္အမည္ကို တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္ဟု ယူခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ တကၠသိုလ္ဘုန္းႏုိင္ အမည္ျဖင့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလထုတ္ ရႈမဝမဂၢဇင္း၌ ဒိြဟ ကဗ်ာေရးသားရာမွ စာေပနယ္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုးေရးသားေသာ ဝတၳဳမွာ လေရာင္ႏွင့္အရိပ္ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလထုတ္ ျမဝတီမဂၢဇင္းပါ ႏွင္းရက္ေၾကြေစာ ဝတဳၳရွည္မွစ၍ တစ္ဟုန္ထိုး နာမည္ႀကီးလာသည္။

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ အမ်ဳိးသားစာေပဆု ခ်ီးျမႇင့္ပြဲတြင္ တကၠသိုလ္ဘုန္းႏုိင္သည္ ႏွင္းေငြ႔တစ္ေထာင့္ မိုးတစ္ေမွာင့္ စာအုပ္ျဖင့္ ဝတၳဳရွည္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ပြဲတြင္ အကယ္ဒမီ(၄)ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရေသာ သူ႔ကၽြန္မခံၿပီ ဇာတ္ကားႀကီးမွာ တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္၏ ဝတၳဳကို ရိုက္ကူးျခင္းျဖစ္သည္။

ဆရာတကၠသိုလ္ဘုန္းႏုိင္သည္ ၁၀-၅-၂၀၀၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကြယ္လြန္သည္။

minkoko110