ဓာတ္ပုံထဲက စႏုိက္ပါသမားကို ျမင္ရလား …?

စစ္ေျမျပင္မွာ စစ္ပြဲတစ္ခုကို အႏုိင္ရဖုိ႔အတြက္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်င့္သုံးရပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ရန္သူရဲ႕ လႊမ္းမုိးမႈကို ခံရၿပီး၊ တုိက္ပြဲ အေရးနိမ့္တတ္ပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပေပးသြားမယ့္ ဓာတ္ပုံေတြကေတာ့ စႏုိက္ပါသမားေတြရဲ႕ ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ႏုိင္ စြမ္းရည္ပါ။

သင္ကိုယ္တုိင္ စစ္ေျမျပင္က ပစ္ကြင္းတစ္ခုထဲကို ေရာက္ေနတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ အျမင္အာ႐ုံေကာင္းမွ အသက္အႏၱရာယ္က လြတ္မွာပါ။ ဆုိရရင္ အခုေနာက္ပိုင္း စနုိက္ပါသမားေတြ ဝတ္တဲ့ဝတ္စုံေတြကလည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ အကုိက္ညီဆုံးကိုု တြက္ခ်က္ၿပီး အထူးစီမံထားတဲ့ ဝတ္စုံေတြမုိ႔ ရွာရခက္ပါတယ္။ စႏုိက္ပါသမားကို ရွာၾကည့္ပါဦး။

အေျဖမ်ား

လင္းသုတ (MyanmarNote)

 

minkoko110